STD TILES project flooring material :

 

STD TILES 

CERAMIC TACTILE

กระเบื้องปูพื้นปุ่มผิวต่างสัมผัสสำหรับนำทางผู้พิการ

กระเบื้องเซรามิคพื้นผิวต่างสัมผัส 

ชนิดเตือนและนำทาง

ผิวเซาะร่องกันลื่น Non-slip 

วัสดุใช้ติดตั้ง 

เพื่อออกแบบพื้นที่สาธารณะให้พร้อมสำหรับคนทุกคน 

Universal design

    

 

 

 คลิ๊กข้อมูลวัสดุ ...

    

Visitors: 38,666