STAINLESS STUD & STRIP TACTILES

 

STD TILES® - STAINLESS TACTILE

กระเบื้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสนำทางผู้พิการทางสายตา / ปุ่มติดพื้นนำทางคนตาบอด

Braille tactile flooring hazard indicators for blindness

 

การออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design)

หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ และสภาพแวดล้อม ที่ปราศจากการออกแบบหรือดัดแปลงเป็นพิเศษ เป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านอายุและสภาพร่างกาย 

 

หลัก 7 ประการของการออกแบบเพื่อทุกคน 

Universal Design เป็นแนวความคิดสากลที่องค์การสหประชาชาติได้พยายามเผยแพร่และส่งเสริม จากแนวความคิดเดิมเพื่อให้คนพิการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในอาคารและสิ่งแวดล้อมตามโครงการ Promotion of Non-Handicapping Physical Environment for Disabled Persons และได้มีการพัฒนาตามลำดับ เป็น Accessible Design, Adaptable Design, Barrier Free Design, Design for all และ Inclusive Design ซึ่งในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในหลักการของ Universal Design ซึ่งประกอบด้วย หลัก 7 ประการ ได้แก่ 

1. ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Use)

2. มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนการใช้ได้ (Flexible Use)

3. ใช้งานง่าย (Simple and Intuitive Use)

4. การสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจง่าย (Perceptible Information)

5. การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ (Tolerance for Error) 

6. ใช้แรงน้อย (Low Physical Effort)

7. มีขนาดและพื้นที่ ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งาน 

(Size and Space for Approach and Use)

ข้อมูลจากหนังสือ : เรื่องน่ารู้ ยูดี (UD)...สำหรับสถาปนิกและผู้สนใจ

โดยหน่วยปฎิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ

 

WHERE TO BUY  : 

ติดต่อฝ่ายขาย / Contact : +66(0) 74-256-754 หรือ +66(0) 74-256-755

ฝ่ายขายโครงการ / sale project : คุณแพรว มือถือ 088-599-5459

Email : wassadudee@gmail.com

ID LINE : wassadudee

Visit our website :  www.stdtiles.com/www.wassadudee.com 

 

เนื่องด้วยปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่สำหรับคนทุกคน ให้เป็นอารยสถาปัตย์ Universal Design ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยไม่ต้องออกแบบหรือจัดหาทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิต นอกบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยไปพร้อม กันในเวปไซด์นี้ได้นำเสนอสินค้าวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น 

- แผ่นทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการ

- ทางเดินคนพิการ วัสดุแสตนเลส

- ทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการทางสายตา

- ปุ่มทางเดินคนพิการ

- ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลส

- ปุ่มทางเดินคนตาบอด

หมุดทางเดินคนตาบอดแสตนเลส

- หมุดทางเดินคนพิการแสตนเลส

- หมุดเตือนคนตาบอด

- เส้นนำทางคนตาบอด

- เบรลล์บล๊อค braille block

- กระเบื้องปูพื้นผิวสัมผัสนำทางคนพิการทางสายตา

- กระเบื้องปูพื้นนำทางสำหรับคนตาบอด

- กระเบื้องคนพิการ

- กระเบื้องยางคนตาบอด

- กระเบื้องยางคนพิการ 

- แผ่นยางปูพื้นสำหรับคนตาบอด

- ทางเท้าคนพิการ 

- แผ่นพียูปูพื้นสำหรับคนตาบอด

 

 

Visitors: 75,834