8 ข้อมูลควรรู้ ! ก่อนติดตั้งพื้นทางเดินคนตาบอด ใช้งานได้จริง..ดีต่อส่วนรวม

   กระเบื้องเซรามิกคนตาบอด เอสทีดีไทล์ มี 3 รูปแบบ

 

 หลายท่านเคยเดินทางออกไปยังพื้นที่  ที่มีการติดตั้งแผ่นทางเดินสำหรับคนตาบอดบนพื้น เราเรียกแผ่นวัสดุนี้ว่า BRAILLE BLOCK / TACTILE วัสดุปูพื้นนี้จะมีลักษณะที่สังเกตุได้เป็นปุ่มกลมและเส้นนูนบนผิววัสดุ เมื่อปูบนทางเท้าที่ออกแบบเพื่อผู้พิการทางสายตา คนตาบอดจะใช้ไม้เท้านำทางเดินสัมผัสกับวัสดุ ช่วยให้ทราบเส้นทางเดินบนแผ่นทางเท้าคนพิการได้ทันที

 

นอกจากการออกแบบติดตั้งแผ่นนำทางเดินคนตาบอด จะช่วยเตือนและนำทางสำหรับคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา BLIND  แล้ว ยังมีประโยชน์กับผู้ที่มีสายตาเลือนราง LOW VISION  ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน รวมถึงเป็นประโยชน์กับคนทุกคน เนื่องจากสัญลักษณ์บนแผ่นปูพื้นทางเดินคนตาบอด ออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ใช้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเป็นสากล ติดตั้งบนทางเดินในอาคาร สถานที่ต่างๆ หากเรียนรู้ความหมายไว้จะช่วยให้คนทุกคนปลอดภัย 

 

ต่อไปเรามาทราบถึงการติดตั้งอย่างถูกต้องการปูพื้นแผ่นทางเดินคนตาบอด  ช่วยอำนวยความสะดวก เตือนและนำทาง รวมถึงลดการพึ่งพาของคนตาบอด ให้สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก อย่างเป็นอิสระยิ่งขึ้นเฉกเช่นคนปกติทั่วไปบนท้องถนน กระเบื้องนำทางคนตาบอดสามารถบอกเส้นทางโดยการเตือนก่อนถึงอุปสรรคและนำเส้นทางได้ จะนำมาซึ่งความปลอดภัยบนทางเท้าได้ดี   

 

พื้นเบรลล์บล็อก BRAILLE BLOCK ไม่ได้มีแค่วัสดุเดียว สามารถผลิตได้จากหลายวัสดุตามแต่ความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน วัสดุแผ่นพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนตาบอดผลิตจากวัสดุ เช่นกระเบื้องคนตาบอดผลิตจากเซรามิค กระเบื้องคนตาบอดผลิตจากยางพารา กระเบื้องคนตาบอดผลิตจากพีวีซี กระเบื้องคนตาบอดผลิตจากพียู กระเบื้องคนตาบอดผลิตจากสแตนเลส กระเบื้องคนตาบอดผลิตจากยางสังเคราะห์ เป็นต้น .... 

 

วันนี้ STD TILES เอสทีดีไทล์ ได้ทำการรวบรวม 8 ข้อมูล ที่ท่านควรรู้ก่อนทำการติดตั้งแผ่นนำทางคนตาบอด เตรียมอย่างไร เริ่มจากไหนไปดูข้อมูลพร้อมภาพประกอบกันได้เลย

 

ข้อ 1. เริ่มจากเราทำความเข้าใจความหมายของแผ่นนำทางคนตาบอด เบรลล์บล๊อก Braille block /Tactile ติดตั้งบนพื้นทางเดิน เพื่อความปลอดภัยและนำเส้นทางการเดินให้กับคนบอด รูปแบบเป็นปุ่มนูนบนพื้นผิววัสดุที่ใช้กันโดยทั่วไปเราจะพบพื้นผิวต่างสัมผัส 3 รูปแบบด้วยกันคือ

1.

กระเบื้องปูพื้นคนตาบอด เอสทีดีไทล์ มี 3 รูปแบบ

 

  •  พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (Warning Tactile/Warning Block) เรียกว่า แผ่นทางเดินคนตาบอด ลายกลม ชนิดเตือน เป็นปุ่มกลมนูน สำหรับสื่อความหมายว่าเมื่อสัมผัสแผ่นแล้วจะเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดและระมัดระวังการเดินไปยังเส้นทางด้านหน้า อาจจะมีอุปสรรคเช่นพื้นต่างระดับ ทางลาด ทางข้าม หรือริมทางรถไฟ เป็นต้น

 

  • พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนำทาง (Guiding Tactile/Guiding Block) หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า Directional Tactile แผ่นทางเดินคนตาบอดลายเส้น เป็นแถบนูนลายเส้นบนผิววัสดุ นำเส้นทางให้เดินไปตามเส้นทางนั้น

 

  • พื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อแจ้งการเปลี่ยนทิศทาง (Positional Tactile) เอาไว้เช่นกันเพื่อติดตั้งตำแหน่งที่คนตาบอดจะทราบว่า จะต้องเลือกทิศทางการเดินอีกครั้งในตำแหน่งนี้ การวางผังติดตั้ง แผ่นนำทางคนตาบอด Braille block หรือ Tactile บนพื้นที่ใช้งาน ต้องนำผังพื้นที่มาทำการตรวจเช็ค ว่าบริเวณใดต้องจะต้องทำการติดตั้ง แผ่นนำทางคนตาบอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนตาบอดบ้าง เพิ่มความปลอดภัย อำนวยความสะดวก

 

ข้อ 2. การวางผังติดตั้ง แผ่นนำทางคนตาบอดBraille block หรือ Tactile บนพื้นที่ใช้งาน ต้องนำผังพื้นที่มาทำการตรวจเช็ค ว่าบริเวณใดจะต้องทำการติดตั้ง แผ่นปูพื้นนำทางคนตาบอด ให้เกิดประโยชน์กับการใช้งานโดยจะช่วยเตือนก่อนถึงอุปสรรคให้กับคนตาบอดบ้าง เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ในการเข้าถึง รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวก โดยพิจารณาดูจากผังการใช้งานพื้นที่นั้นโดยรวม

 

ข้อ 3. ระยะการติดตั้งแผ่นพื้นผิวต่างสัมผัส ตำแหน่งการติดตั้งแผ่นทางเดินคนตาบอดจะมีระยะมาตราฐาน เช่น พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือน (Warning Tactile/Warning Block) แผ่นทางเดินคนตาบอด ลายกลม ชนิดเตือน เป็นปุ่มกลมนูน สำหรับสื่อความหมายว่าเมื่อสัมผัสแผ่นแล้วจะเป็นสัญลักษณ์ให้หยุดและระมัดระวังการเดินไปยังเส้นทางด้านหน้าลักษณะการติดตั้งให้ขอบของพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือน จะติดตั้งห่างจากจุดเริ่มของทางขึ้นลงและทางลงพื้นที่ต่างระดับ ไม่น้อยกว่า 300 แต่ไม่เกิน 350 มิลลิเมตรรวมถึงบริเวณ ทางลาด บันได หรือประตู


กรณีสถานที่เป็นสถานีขนส่งมวลชนให้ติดพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนอยู่ห่างจากขอบนอกของชานชาลาบริเวณทางขึ้น เช่น รถไฟ , รถไฟฟ้า ระยะไม่น้อยกว่า 60-65 เซนติเมตร โดยติดตั้งให้ความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่องทางเดินของพื้นที่ต่างระดับนั้น

 

แนะนำบริเวณที่ต้องทำการติดตั้ง

·         ควรต้องปูก่อนถึงบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณอันตราย จุดรับ-ส่ง อุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง

·         พื้นด้านหน้าและด้านหลังของประตูทางเข้าอาคาร

·         บริเวณก่อนทางขึ้นและลง บันได ทางลาด

·         พื้นที่หน้าประตูลิฟท์

·         พื้นบริเวณทางออกฉุกเฉิน

·         บริเวณหน้าประตู้ห้องน้ำที่จัดไว้สำหรับคนตาบอด  

·         บริเวณพื้นที่ต่างระดับกันเดิน 200 ต้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือน สำหรับหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา

·         ให้ปูพื้นผิวต่างสัมผัสในการเตือน ทุกทางเลี้ยว ทางแยก หรือจุดที่ต้องการบอกการเปลี่ยนทิศทางการสัญจรในอาคาร


กระเบื้องเซรามิคคนตาบอดทางขึ้นลงบันได


กระเบื้องเซรามิคคนตาบอดทางขึ้นลงบันไดสถานีรถไฟฟ้า

 กระเบื้องพีวีซีคนตาบอดบริเวณสนามบิน

 บล๊อคคอนกรีตคนตาบอดทางข้ามทางม้าลาย

 


ข้อ 4. 
พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนำทาง (Guiding Tactile/Guiding Block) หรือ  Directional Tactile แผ่นทางเดินคนตาบอด ลายเส้นนำทาง จะมีแถบนูนลายเส้นบนผิววัสดุ ติดตั้งเพื่อนำทางให้เดินไปตามเส้นทางนั้น โดยการติดตั้งแผ่นนำทางจะต้องไม่ติดตั้งให้ไปชนกับสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคบนทางเท้าเด็ดขาด เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนตาบอดได้ เมื่อติดตั้งแผ่นนำทางเดินคนตาบอดลายเส้นนำทาง เมื่อถึงระยะสิ้นสุดเส้นทาง จะบอกด้วยสัญลักษณ์แผ่นหยุดด้วยแผ่นทางเดินคนตาบอด ลายกลม ชนิดเตือน รวมถึงก่อนถึงทางเลี้ยว ทางสามแยก ทางสี่แยก เมื่อเจออุปสรรค หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางลาด ทางต่างระดับเกินกว่า 20 ซม. เส้นทางมีขั้นบันได ต้องแจ้งเตือนเป็นสัญลักษณ์ ไว้ทั้งสิ้น

 

กระเบื้องปูพื้นทางเดินคนตาบอด กระเบื้องเซรามิคพื้นผิวต่างสัมผัส

 

แผ่นปูพื้นนำทางคนตาบอด แผ่นปูพื้นทางเท้าคนตาบอด บล๊อคคอนกรีตนำทางคนตาบอด

 

ข้อ 5. สิ่งที่ควรระวังนั่นคือ แผ่นทางเดินคนตาบอดลายเส้นนำทาง ต้องระวังไม่ติดตั้งนำเส้นทางให้เดินไปชนอุปสรรคเช่น ชนต้นไม้ ชนเสาไฟฟ้า ชนสิ่งกีดขวางบนทางเท้าโดยเด็ดขาด คำแนะนำคือให้ติดตั้งแผ่นนำทางคนตาบอดเพื่อเตือนบริเวณอุปสรรคนั้น หรือให้เดินเลี่ยงอุปสรรคนั้น 

 

กระเบื้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการเห็นชนิดเตือน เพื่อเตือนคนตาบอดเมื่อมีอุปสรรคบนทางเท้า

 

แผ่นปูพื้นทางเท้าคนตาบอด เอสทีดีไทล์ STD TILE

 

ข้อ 6. ควรติดตั้งแผ่นทางเดินคนตาบอด โดยเว้นระยะห่างจากผนังทางเดินด้านข้าง เพื่อให้เหลือพื้นที่สำหรับการเดินตามเส้นทางนั้น ให้คนตาบอดปลอดภัยจากคนเดินในพื้นที่ชนหรือกระแทก ในพื้นที่สาธารณะที่คนใช้งานคับคั่ง บริเวณทางเดินมีความลาดชัน ราวจับที่ผนังมีประโยชน์นอกจากจะช่วยพยุงการเดิน รวมถึงนำเส้นทางได้เช่นกัน 

 

แผ่นปูพื้นคนตาบอดรถไฟฟ้า แผ่นปูพื้นคนตาบอดชานชาลารถไฟ แผ่นปูพื้นคนตาบอดทางเท้าสาธารณะ

 

ข้อ 7. การเลือกชนิดวัสดุแผ่นทางเดินคนตาบอด ซึ่งมีหลายชนิดวัสดุด้วยกัน เช่น กระเบื้องคนตาบอดเซรามิค กระเบื้องปูพื้นคนตาบอดสแตนเลส กระเบื้องคนตาบอดคอนกรีต มีความทนทาน แข็งแกร่ง จะเหมาะกับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร หากเป็นกระเบื้องคอนกรีตจะมีการดูดซึมน้ำสูงกว่ากระเบื้องเซรามิก ผิววัสดุจะเปลี่ยนเป็นสีดำจากสิ่งสกปรกเช็ดล้างออกไม่ได้ ต้องทำการเคลือบด้วยน้ำยากันซึมตลอดอายุการใช้งาน กระเบื้องเซรามิกคนตาบอดผลิตจากพอร์ซเลนการดูดซึมน้ำต่ำ นอกจากนี้ กระเบื้องคนพิการจากยางพาราธรรมชาติ กระเบื้องคนพิการพีวีซี กระเบื้องคนพิการพียู กระเบื้องคนพิการยางสังเคราะห์ กระเบื้องคนพิการสแตนเลส จะเหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร

 

ข้อ 8. คุณภาพวัสดุกระเบื้องปูพื้นนำทางคนตาบอด จะแตกต่างกันไปตามเกรดของวัสดุที่ใช้ผลิต การออกแบบ สีของวัสดุ โดยทั่วไปคุณภาพวัสดุส่งผลต่อความสวยงามของพื้นที่อาคารหลังจากติดตั้ง เนื่องจากต้องติดกระเบื้องปูพื้นนำทางคนตาบอดบนพื้นไปตามทางเดิน บริเวณหลักๆ ตามมาตรฐาน วัสดุมีคุณภาพจะทนทาน สามารถดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่าย การเลือกวัสดุมีคุณภาพจะช่วยประหยัดการเปลี่ยนซ่อมแซมแก้ไขในระยะสั้น สามารถใช้งานได้ยาวนาน

 

Visitors: 67,453