PARA NATURAL TACTILE WARNING แผ่นกระเบื้องยางพาราธรรมชาติ 100% ลายกลม - STD-RUPA210(I) (สีเขียวทิฟฟานี่)

กระเบื้องปูพื้นนำทางผู้พิการทางสายตา ชนิดปุ่มนูน

Braille tactile flooring hazard indicators for blindness 

Product / สินค้า : แผ่นกระเบื้องยางพาราธรรมชาติปูพื้นผิวสัมผัส

Brand / ยี่ห้อ STD TILES รุ่น พาราไท PARATI 

Code / รหัสสินค้า : STD-RUPA210(I) TIFFANY 

Size / ขนาด : 300x300MM.

Thickness / ความหนา : 7MM.

Design / รูปแบบ : ลายกลม ( เพื่อเตือนให้หยุด / เตือนว่ามีทางต่างระดับให้กับผู้พิการทางสายตา ) Warning block/Hazard 

Color / สี : เขียวทิฟฟานี่ TIFFANY 

 

 

 

 

Material Properties /

รายละเอียดคุณสมบัติวัสดุดังต่อไปนี้ :

Application /ลักษณะการใช้งาน

Para rubber tactile flooring กระเบื้องยางพาราธรรมชาติปูพื้นผิวต่างสัมผัส  "พื้นผิวต่างสัมผัส" หมายความว่า พื้นผิวที่มีสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิวและสีในบริเวณข้างเคียง กระเบื้องคนตาบอดติดตั้งบนพื้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ในการเตือนคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตา กระเบื้องยางพาราแบบเตือน เพื่อให้ระวังจุดต่างๆ ที่มีสิ่งกีดขวาง บริเวณอันตราย หรือจุดรับ-ส่ง บริเวณพื้นที่ต่างระดับ ให้มีความปลอดภัยในการเดิน กระเบื้องยางพาราสำหรับเตือน มีความยืดหยุ่นดีทนทาน สามารถผลิตหลายเฉดสีให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่จะติดตั้งใช้งาน

Material / ชนิดวัสดุ

ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% (Para-Natural Rubber Tactile) ชนิดแผ่น 

ผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ปี 2562

ผลิตและจำหน่ายโดยผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว

Design / รูปแบบ

กระเบื้องยางพาราธรรมชาติปูพื้นผิวสัมผัส มีผิวนูนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ปุ่มนูน และ เส้นนูน มี 2 รูปแบบคือ ลายกลม Warning Tile และ Guiding Tile ลายเส้นนอน                  

Size / ขนาดแผ่น

300x300MM.

Thickness / ความหนาแผ่น

7MM.

Surface / ลักษณะผิว 

ผิวเรียบ ไม่ลื่น non-slip surface 

Colour option / สี 

สีเขียว TIFFANY ( Stock available ) , สามารถสั่งผลิตได้ทุกสีปริมาณขั้นต่ำ 2000แผ่น 

Water absorption / การดูดซึมน้ำ     

วัสดุมีการดูดซึมน้ำต่ำ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งภายในอาคาร

Special Features / คุณสมบัติเด่น

ความยืดหยุ่นดี สามารถช่วยลดแรงสะเทือนการเดินช่วยให้สบายเท้า และเข็นอุปกรณ์มีล้อเช่นวีลแชร์ผ่าน ,ทนทาน, ทำความสะอาดผิวได้ง่ายไม่ทิ้งคราบสกปรก , สีสวย , UV stabilised, ผสมสารป้องกันยูวี, ป้องกันแสงแดด, ป้องกันการลามไฟ

Slip resistance rating / ระดับการกันลื่น 

ระดับ R12

Installation / การติดตั้ง 

เพื่อคำแนะนำในการติดตั้งกรุณาติดต่อผู้จำหน่าย ยินดีให้คำปรึกษา

Remark / หมายเหตุ 

แนะนำ  :การติดตั้งบนวัสดุ ผิวเรียบ และ แห้งสนิท เช่นพื้นกระเบื้อง, พื้นไม้, พื้นคอนกรีตขัดมัน 

ไม่แนะนำ : ในการติดตั้งบนพื้นผิวขรุขระ หรือ ภายนอกอาคาร ที่มีความชื้น ฝนสาด หากต้องการติดตั้งภายนอกอาคาร กรุณาติดต่อฝ่ายขายโครงการ : 088-599-5459

 

Reference Project Picture : รูปภาพการติดตั้งวัสดุปูพื้นพียูผิวต่างสัมผัส ยี่ห้อ STD TILES

 

 

 

พื้นผิวต่างสัมผัส แผ่นยางพารานำทางคนตาบอด แผ่นนำทางคนตาบอด แผ่นนำทางคนพิการ แผ่นทางเดินพิการ

 “การออกแบบสถาปัตยกรรมในไทยได้รับเอาแนวคิดการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ มาเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายในหลากหลายมิติ ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จนถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในอาคารสถานที่อันเป็นสาธารณะ 

เพื่อการนำแนวคิดที่เป็นหลักการมาปรับใช้กับงานออกแบบซึ่งต้องการความเป็นรูปธรรม จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพของคนทุกคนในสังคม และ จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนางานด้านออกแบบสถาปัตยกรรม” ข้อความส่วนหนึ่ง จากคำนำ ในหนังสือ Building and environments design recommendation for all คำนำโดย พ.ต.ท.ดร.บัณฑิต ประดับสุข หัวหน้าคณะทำงาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 

 

คนพิการหรือบุคคลที่บกพร่องทางการมองเห็น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือคนตาบอดกับคนสายตาเลือนราง โดยพิจารณาจากความสามารถในการเห็นตามระยะต่าง ๆ และความกว้างของลานสายตา เรานิยามคนตาบอดและคนสายตาเลือนรางได้ดังนี้

1. คนตาบอด หมายถึง คนที่มองเห็นได้น้อยมาก หรือยังพอเห็นแสงได้บ้างไปจนถึงผู้ที่มองไม่เห็นเลย เมื่อการมองเห็นไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงต้องใช้ประสาทสัมผัสอื่นแทนนั่นคือการสัมผัส

2. คนสายตาเลือนราง หมายถึง ผู้ที่ยังพอมองเห็นได้อยู่ โดยการมองเห็นที่บกพร่องจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันต่างกันตามความบกพร่องที่เกิดขึ้น การมองเห็นของคนสายตาเลือนรางอาจมีได้หลายลักษณะ ดังนี้

 

2.1 ภาพมัวหรือบิดเบี้ยวตรงบริเวณจุดกลาง พบในผู้ที่จอประสาทตาเสื่อมหรือมีรูขาดแถวจุดศูนย์กลางจอประสาทตา ผู้มีสายตาแบบนี้จะมีปัญหาในการอ่าน

2.2  ภาพมัวทั่ว ๆ ไป พบในผู้ที่เป็นโรคกระจกตาหรือโรคจอประสาทตาบางชนิด

2.3 ลานสายตาแคบ ลักษณะการมองเห็นจะเหมือนมองผ่านอุโมงค์ พบได้ในคนที่เป็นต้อหินและผู้ที่จอประสาทตาเสื่อมจากกรรมพันธุ์ ผู้มีสายตาแบบนี้จะมีปัญหาในการเดิน อาจเดินสะดุดหกล้มง่าย หากลานสายตาแคบกว่า 10 องศา จะมีปัญหาในการอ่านหนังสือ โดยอ่านได้ช้าลงและตาล้าได้ง่าย

2.4  ลานสายตาเสียครึ่งซีก อาการนี้เกิดได้จากโรคทางสมองหรือเส้นเลือดในตาตีบ ทำให้ภาพมัวครึ่งบนหรือครึ่งล่าง จนอ่านหนังสือและเดินได้ลำบากมาก

 

เนื้อหากลุ่มคนพิการหรือบุคคลที่บกพร่องทางการมองเห็นได้อ้างอิงจาก : www.thaihealth.or.th 

 

พื้นผิวต่างสัมผัส แผ่นยางพารานำทางคนตาบอด แผ่นนำทางคนตาบอด แผ่นนำทางคนพิการ แผ่นทางเดินพิการ

 

แผ่นยางพาราคนตาบอด แผ่นนำทางคนตาบอด แผ่นทางเท้าคนพิการ

แสงสว่างบนเส้นทางสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น จากน้ำยางพาราคุณภาพในประเทศไทย 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไทย ให้ประโยชน์กับคนทุกคน

 • การผลิต แผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือแผ่นปูพื้นนำทางคนพิการ หรือแผ่นนำทางคนตาบอด สินค้ายางพาราในประเทศไทย เป็นการพัฒนาต่อ ยอดการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่งอาคาร
 
 • โดยยางพาราที่นำมาผลิตจะคัดเฉพาะยางเกรดคุณภาพสูงจากเกษตรกรชาวไทย พัฒนาโดยผู้เชียวชาญการผลิตยาง จนได้ผลิตภัณฑ์ แผ่นทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือแผ่นปูพื้นนำทางคนพิการ หรือแผ่นนำทางคนตาบอด ซึ่งผลิตจากยางพารา 100% หรือ Pathway design for a person with visually impaired
 
 • ข้อมูลจากหนังสือโดยสมาคมสถาปนิกสยาม การออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ได้รับเอาแนวคิดการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อทุกคนจากประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ ตั้งแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จนถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรง อาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกคน จะสามารถเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความแตกต่างหลากหลายทางกายภาพของคนทุกคนในสังคม และ จะช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับการพัฒนาด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของประเทศไทย เนื้อหาหยิบยกในบนคำนำ หนังสือข้อแนะนำการออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน โดย พ.ต.ท.บัณฑิต ประดับสุข อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 • ประโยชน์ของทางเดินผู้พิการทางสายตาหรือแผ่นทางเดินคนตาบอดผลิตจากยางพารา จัดเป็นวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการคนชรา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา หมายความว่า ส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสำหรับผู้พากรหรือทุพพลภาพ และคนชรา นิยามโดยสมาคมสถาปนิกสยาม
 
 • การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี คือการลดการเกิดอุบัติเหตุกับผู้พิการทางสายตา หรือคนตาบอด กับบุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน บนพื้นที่สาธารณะได้ทันที ที่ติดตั้ง รวมถึงช่วยผู้ที่มีสายตาเลือนราง ผู้สูงอายุ และคนทุกคน การติดตั้งกระเบื้องคนตาบอดบนพื้นทางเดินจะเป็นสัญลักษณ์ในการเพิ่มความระมัดระวังในจุดที่เป็นอันตรายได้บนเส้นทางเดิน
 
 • จุดเสี่ยงบนทางเดินสาธารณะควรมีจุดที่ควรมีสัญลักษณ์ เพื่อให้ทราบว่าพื้นที่นั้นสุ่มเสี่ยงอันตราย เช่น ทางขึ้นหรือทางลงบันได ทางลาด ขั้นบันไดต่างระดับ เมื่อติดแผ่นกระเบื้องนำทางคนตาบอด ให้ผู้พิการทางสายตา ชนิดเตือน จะบอกระยะจากบริเวณปลายบันได ทางขึ้นและลงโดยติดห่างจากปลายบันได ระยะ 30 เซนติเมตร ผู้ใช้งานก็จะทราบทันทีว่า บริเวณดังกล่าวมีบันได ทางลาด ขั้นบันไดต่างระดับ
 
 • แผ่นนำทางเดินคนตาบอด จะเพิ่มความชัดเจน บนเส้นทาง ประโยชน์ในการใช้กระเบื้องชนิดเตือนคนตาบอด และกระเบื้องชนิดนำทางคนตาบอด ช่วยบอกทางเดินไปตามจุดต่างๆ ในสถานที่ได้อย่างดี โดยผู้ออกแบบจะเลือกติดตั้งตามผังการใช้งานของอาคารสถานที่นั้น และเลือกสีของวัสดุกระเบื้องนำทางเดินคนตาบอดให้มีความต่างจากพื้นผิววัสดุโดยรอบ ให้คนตาบอด บุคคลที่มีสายตาเลือนราง และบุคคลทั่วไป เมื่อไปยังสถานที่นั้นๆ สามารถเข้าถึง ใช้งานสถานที่เบื้องต้น ได้ด้วยตัวเอง
 
 • ลองใช้ ทางเดินคนตาบอดผลิตจากยางพารา แล้วคุณจะได้ พบกับคำว่าคุณภาพที่เหนือกว่า วัสดุที่ผลิตจากโพลีเมอร์หรือพลาสติก PVC บางชนิด เพราะแผ่นกระเบื้องยางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ สามารถให้คุณสมบัติที่มีในตัววัสดุได้มากกว่า
 
 • แผ่นนำทางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น รับแรงสะเทือนได้ดี เมื่อติดตั้งบนพื้น เมื่อมีการเข็นวีลแชร์ , เข็นเตียงผู้ป่วย , เข็นอุปกรณ์มีล้อลาก ต่างๆ จะลดแรงสะเทือนลดอาการเจ็บ หรือของเสียหายได้
 
 • แผ่นนำทางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ สามารถเช็ดล้าง ทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม
 
 • แผ่นนำทางคนตาบอดผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ติดตั้งครั้งเดียว มีอายุการใช้งานนานนับ 10 ปี
 
 

 

หมวดสินค้า : อุปกรณ์ ยูดี (UD) , วัสดุพื้นผิวต่างสัมผัส , วัสดุงาน Univeral design , การออกแบบเพื่อคนทุกคน

Credit ภาพจากปกหนังสือ : Universal design Guide book คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 

หน่วยปฎิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 เนื่องจากมีผู้คัดลอกภาพถ่ายสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายโครงการ รวมถึงชื่อโครงการ ไปลงในเวปไซด์เพื่อแอบอ้างใช้โฆษณาเป็นสินค้าของยี่ห้ออื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายและบทความหรือส่วนหนึ่งส่วนใด โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อการค้าหรือไม่ก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาติ ทางเจ้าของเวปไซด์  www.stdtiles.com/www.wassadudee.com จะดำเนินคดีกับท่านตามกฏหมาย

 

Visitors: 64,652