PARA NATURAL RUBBER TACTILE แผ่นกระเบื้องยางพาราธรรมชาติ 100%

STD TILES® - PARA NATURAL RUBBER TACTILE

รุ่น พาราไทย ยี่ห้อ เอสทีดีไทล์

กระเบื้องปูพื้นผิวสัมผัสนำทางผู้พิการทางสายตา / กระเบื้องพียูปูพื้นนำทางคนตาบอด 

Braille tactile flooring hazard indicators for blindness

 

ผลิตภัณฑ์พื้นผิวต่างสัมผัสผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100% ผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ปี 2562 

 

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการนำวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติ ค้นหาจุดเด่นของวัสดุยางพารา ทำการวิจัยพัฒนา ผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติของวัสดุ คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถ มีคุณภาพชีวิต และคุณภาพการทำงานในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น 

 

ผลิตภัณฑ์เป็นวัสดุตกแต่งอาคาร จัดอยู่ในกลุ่มสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อผู้พิการทางการเห็น หรือผู้ที่มีสายตาเลือนราง  และเพื่อความปลอดภัยของคนทุกคน แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น ใช้ปูบนพื้นทางเดิน  มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 2 รูปแบบ ลายกลมใช้ในการสื่อความหมายด้านการเตือน (Para Natural Tactile-Warning)   และ ลายเส้น ใช้บอกทิศทางในการเดิน (Para Natural Tactile-Guiding)  หรือเรียกอีกอย่างว่า เบรลล์บล็อก (BRAILLE BLOCK)  จากยางพารา “แผ่นยางพาราปูพื้นนำทางคนพิการ”

 

ในด้านการใช้งานเบรลล์บล็อก (BRAILLE BLOCK)  จากยางพาราจะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ออกใช้ติดตั้งในอาคาร ควรเลือกแทนที่วัสดุที่มีความแข็งสูงและไม่มีแรงเสียดทาน เช่น คอนกรีต ซีเมนต์ หรือผลิตจากยางสังเคราะห์ มีแรงสั่นสะเทือนสูงกว่า เนื่องจาก เบรลล์บล็อก เป็นวัสดุปูพื้นที่มีปุ่มนูนให้สัมผัสได้ว่าบริเวณนั้นมีความต่างสัมผัส เพื่อเตือนและนำทาง ให้กับผู้ใช้หลักบางกลุ่ม เช่นคนตาบอด ผู้ที่มีสายตาเลือนราง ก็ควรมีความยึดหยุ่นมากพอสมควร เบรลล์บล็อก จากยางพาราเป็นมิตรกับผู้พิการและผู้สูงอายุจะช่วยลดความเสี่ยงของสะดุดของคนทั่วไปและผู้พิการที่นั่งรถเข็น และยังช่วยรับแรงกระแทก ลดการสะเทือนได้ดีด้วย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับคนกลุ่มอื่น

 

ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นจากยางพาราธรรมชาติ 100 %  คือเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทดแทนวัสดุที่เป็นพอลิเมอร์ จากปิโตรเคมีอย่างยางสังเคราะห์และเทอร์โมพลาสติก ตลอดจนวัสดุที่เป็นคอนกรีต หรือบล็อกซีเมนต์ ซึ่งมีความแข็งที่สูงกว่า  โดยข้อดีของยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นดี  เป็นมิตรกับอุปกรณ์รถเข็น วีลแชร์ จะช่วยลดการสะเทือน ซึ่งอาจทำให้ผู้นั่งรู้สึกเจ็บได้  การเดินบนแผ่นยางจะเพิ่มแรงเสียดทานช่วยป้องกันการลื่นไถลได้ดี   มีความทนทานอันเนื่องมาจากมีความคงทนต่อการขัดสี เหมาะกับการใช้งานในที่สาธารณะ  ได้มีการออกแบบสีของวัสดุให้สวยงาม ผลิตสีได้หลากหลายและมีเนื้อเดียวกันทั้งชิ้น  ไม่ดูดซึมน้ำและสิ่งสกปรก หลังติดตั้งสามารถทำความสะอาดให้เหมือนใหม่ได้ง่าย  การวิจัยพัฒนา  เสริมความโดดเด่นโดยผสมสารต้านทานการลามไฟเพื่อใช้ติดตั้งในอาคารได้ และการป้องกันจุลชีพ เพื่อลดการสะสมตัวของเชื้อโรคได้ดี

 

เนื่องด้วยปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่สำหรับคนทุกคน ให้เป็นอารยสถาปัตย์ Universal Design ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยไม่ต้องออกแบบหรือจัดหาทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิต นอกบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยไปพร้อม กันในเวปไซด์นี้ได้นำเสนอสินค้าวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น 

- แผ่นทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการ

- ทางเดินคนพิการ วัสดุแสตนเลส

- ทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการทางสายตา

- ปุ่มทางเดินคนพิการ

- ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลส

- ปุ่มทางเดินคนตาบอด

หมุดทางเดินคนตาบอดแสตนเลส

- หมุดทางเดินคนพิการแสตนเลส

- หมุดเตือนคนตาบอด

- เส้นนำทางคนตาบอด

- เบรลล์บล๊อค braille block

- กระเบื้องปูพื้นผิวสัมผัสนำทางคนพิการทางสายตา

- กระเบื้องปูพื้นนำทางสำหรับคนตาบอด

- กระเบื้องคนพิการ

- กระเบื้องยางคนตาบอด

- กระเบื้องยางคนพิการ 

- แผ่นยางปูพื้นสำหรับคนตาบอด

- ทางเท้าคนพิการ 

แผ่นพียูปูพื้นสำหรับคนตาบอด

 


Visitors: 75,834