Project : Rest Area ประชาชื่น                                                             Location : Bangkok                                                                       Contractor : RITTA

วัสดุที่ใช้/Product : 
- กระเบื้องปูพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการ ชนิดเซรามิค รุ่น STD-KFQ513 SIZE 300x300x15มิล. ลายกลม สีเหลือง
- ผู้ออกแบบสามารถขอเอกสารยืนยันคุณภาพ จดหมายรับรองคุณภาพวัสดุจากบริษัทฯ ระบุจำนวนการสั่งซื้อ และ ผลทดสอบวัสดุจากผู้รับจ้าง ด้วยปัจจุบันมากมายสินค้าลอกเลียนแบบ ขอให้ตรวจสอบก่อนอนุมัติวัสดุเพื่อความมั่นใจว่าวัสดุที่ได้ติดตั้งเป็นวัสดุมีคุณภาพ
Visitors: 38,099