About เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา / About Us

 

บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด ดำเนินเริ่มกิจการใน วันที่ 5 เมษายน ปี 2550 เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายวัสดุตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ผลิตโดยนวัตกรรมใหม่ และมีคุณภาพสูงจากหลายประเทศทั่วโลก ภายใต้ชื่อบริษัท ทรงธรรมเดคคอร์ จำกัด จะกระทั่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อจดทะเบียนเป็น บริษัท ภาภรอัณณ์ จำกัด วันที่ 12 พฤษภาคม ปี 2559

 

ปัจจุบันดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 10 ปี ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 337 ซอย 11 (เพชรเกษม) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 (ประเทศไทย)ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหา เปรียบเทียบ และทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคารเชิงลึกในวงกว้าง ด้วยประสบการณ์การเข้าพบลูกค้า พูดคุย รับข้อมูล ทั้งจากเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน รวมถึงผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และช่างก่อสร้าง ทำให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของวัสดุในแง่มุมต่างๆ ในเชิงเปรียบเทียบ ในปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้จดทะเบียน แบรนด์ "วัสดุดี" ขึ้นเพื่อสื่อความหมาย ถึงผลิตภัณฑ์และบริการ ของบริษัทฯ ที่ใช้จำหน่ายให้กับงานก่อสร้างและตกแต่งเป็นวัสดุมีคุณภาพดี และหวังอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ และทุกท่านเลือกใช้ ด้วยความมั่นใจ 

 

เนื่องด้วยปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่สำหรับคนทุกคน ให้เป็นอารยสถาปัตย์ Universal Design ซึ่งเป็นแนวคิดการออกแบบสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยไม่ต้องออกแบบหรือจัดหาทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิต นอกบ้าน ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยไปพร้อม กันในเวปไซด์นี้ได้นำเสนอสินค้าวัสดุพื้นผิวต่างสัมผัสเพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น 

- แผ่นทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการ

- ทางเดินคนพิการ วัสดุแสตนเลส

- ทางเดินคนตาบอด

- ทางเดินคนพิการทางสายตา

- ปุ่มทางเดินคนพิการ

- ปุ่มทางเดินคนพิการสแตนเลส

- ปุ่มทางเดินคนตาบอด

- หมุดทางเดินคนตาบอดแสตนเลส

- หมุดทางเดินคนพิการแสตนเลส

- หมุดเตือนคนตาบอด

- เส้นนำทางคนตาบอด

- เบรลล์บล๊อค braille block

- กระเบื้องปูพื้นผิวสัมผัสนำทางคนพิการทางสายตา

- กระเบื้องปูพื้นนำทางสำหรับคนตาบอด

- กระเบื้องคนพิการ

- กระเบื้องยางคนตาบอด

- กระเบื้องยางคนพิการ 

- แผ่นยางปูพื้นสำหรับคนตาบอด

- ทางเท้าคนพิการ 

- แผ่นพียูปูพื้นสำหรับคนตาบอด

 

 

Visitors: 67,453